BHARAT KALACHAR
33rd Margazhi Mahotsav (DECEMBER 2019 - JANUARY 2020)